มรภ.นครราชสีมา เปิดโลกเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจนวัตกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางสาวรัฐอาภา ศักดิ์ศาสตร์ ผู้จัดการแผนกจัดการอาคาร และนายสุวิทย์ จันทฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโอกาสศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ณ The Beegins Co-working Space อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)ข่าว : ณัฐกานต์
ภาพ : ศศิญาภา

Scroll to Top