บริจาค 1 ล้านบาท สมทบกองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  

(วันที่ 9 สค.2565 ) รองศาสตราจารย์ นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับมอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ที่บริจาคในนาม นายบัวฮอง เนตรจันทร์ พร้อมครอบครัว เพื่อร่วมสบทบกองทุน “ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
บริจาค 1 ล้านบาท สมทบกองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ทั้งนี้ นายบัวฮอง เนตรจันทร์ ได้เข้ารับการรักษาที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยมีนายแพทย์บัณฑิต โมฆะรัตน์ ศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือด เป็นผู้ให้การรักษาจนอาการดีขึ้นเป็นลำดับ ทางครอบครัว “เนตรจันทร์” ประทับใจในการให้บริการและการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จึงขอร่วมบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท สมทบกองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการนำของท่าน พระครูปัญญาสารโกศล รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง พระครูบาเด่นโชค สุมังคโล และคณะศิษยานุศิษย์ วัดป่าสุมังคโล เจ้าปูอือลือ-ย่าแก้วกัลยา บ้านห้วยผักขะ หมู่ 4 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ เพื่อให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนต่อไป…
เพราะการให้ คือการส่งต่อ”ความสุข”ที่ไม่มีสิ้นสุด.. #ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบกองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ที่
1.บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อบัญชี “กองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เลขที่บัญชี 551-435919-5
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 043- 232700
Scroll to Top