สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม 3 ฝ่าย สถาบันการศึกษา ภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข หารือการจัดการหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในโรงเรียน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จับมือ พชอ.ศรีสมเด็จ เดินหน้าขับเคลื่อน “ศรีสมเด็จโมเดล”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือ สสอ.บ้านไผ่ ขับเคลื่อนงาน OV CCA ปี 2563

มฤตยูเงียบ”มะเร็งท่อน้ำดี”คร่าชีวิตคนไทยปีละกว่า2หมื่นคน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ วช. และ กขป.7 จัดมหกรรมรณรงค์ป้องกันกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีพื้นที่ต้นแบบ “บ้านแฮดโมเดล”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ผลักดันการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ พชอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมรณรงค์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.บ้านแฮด

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี หารือ พชอ.บ้านแฮด แก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกันทั้งอำเภอ

Scroll to Top