มข. ร่วมเอกชน ผลิตวัสดุนาโนจากแกลบ สุดยอดวิจัย เพื่อพลังงานโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด […]

มข. ร่วมเอกชน ผลิตวัสดุนาโนจากแกลบ สุดยอดวิจัย เพื่อพลังงานโลก Read More »