รศ.นพ.ณรงค์  ขันตีแก้ว

วช จัดทัพ MOU ประกาศศึกโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ขอนแก่นผนึกกำลังร่วมกำจัดโรคร้าย(กรอบบ่าย)

CASCAP จับมือ 16 หน่วยงาน พัฒนา ขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Scroll to Top