สำนักหอสมุด มข.มอบหน้ากากผ้าให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสนับสนุนให้กำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักหอสมุด ได้ส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 300 ชิ้น ให้แก่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมี นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  โดยหน้ากากผ้านี้ สำนักหอสมุด ร่วมกับสมาชิกชมรมบุคลากรอาวุโส บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้า เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน ก่อนส่งมอบหน้ากากได้ผ่านกระบวนการซักและฆ่าเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รศ. นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  กล่าวว่า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสนับสนุนให้คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน
ภาพ: อัคริมา สุ่มมาตย์ / ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์
ข่าว: อัคริมา สุ่มมาตย์

Scroll to Top