QSHC จัดอบรม ACLS FOR NURSE 2024 สำหรับพยาบาล รุุ่นที่ 4

(ระหว่างวันที่ 8-10 พค. 2567) QSHC CPR จัดการอบรมหลักสูตร Advance Cardiac Life Support for Nurse สำหรับพยาบาล หรือ ACLS FOR NURSE ขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว โดยเน้นทักษะการทำงานกู้ชีพระบบทีมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลจากหลายจังหวีดในภาคอีสาน สนใจร่วมการอบรมจำนวนมาก  สำหรับหลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับพยาบาล” ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะความรู้ ไปใช้ในการทำงานได้จริงและปลอดภัยกับผู้ป่วย ต่อไป…

QSHC จัดอบรม ACLS FOR NURSE 2024 สำหรับพยาบาล รุุ่นที่ 4

       นอกจากหลักสูตรนี้ QSHC CPR ขอเชิญประชาชนผู้สนใจการอบรมทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR เข้าร่วมการฝึกอบรมการ CPR  รวมถึงการใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ)  รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 50 ท่าน  โดยการอบรมจะมีขึ้นในวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2567 นี้  ที่ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เพจ QSHC CPR ในวันและเวลาราชการ

Scroll to Top