อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำพรปีใหม่แก่บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

(วันที่ 30 มค 2567 ) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2565 “ส่งความสุขและขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มข. ”พร้อมคำอวยพรปีใหม่ แก่บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ส่งผ่านตัวแทนของส่วนงานต่าง ๆ โดยมี รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ
โดยปีนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งมอบของขวัญและคำขวยพรปีใหม่ แด่บุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา

Scroll to Top