สถาปัตย์ มข.เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ จากโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี มาศึกษาดูงานสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี จ.อุดรธานี มาศึกษาดูงานรับฟังการแนะแนวในการเข้าศึกษาต่อ พร้อมการร่วมกิจกรรมปั้นดิน (เครื่องปั้นดินเผา)  ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในช่วงแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา ได้บรรยายในภาพรวมการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ และแนะนำหลักสูตรให้กับครูและนักเรียนได้รับฟัง จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร  ได้บรรยายแนะนำในส่วนของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบ  ในช่วงท้ายเป็นการจัดกิจกรรม Workshop ปั้นดิน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเปิดประสบการณ์สร้างสรรค์เล็ก ๆ ให้น้อง ๆ ได้สัมผัสดินและการขึ้นรูปอย่างง่าย  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร อรรถโกมล และ อาจารย์.ดร.ขวัญหทัย ธาดา พาน้อง ๆ ทำกิจกรรมปั้นดิน และมีทีมน้อง ๆ นักศึกษาเซรามิก และน้อง ๆ ที่เรียนวิชาเลือกเซรามิก มาช่วยดูแลตลอดการเวิร์คช้อบ และให้ความรู้ด้านเซรามิกพื้นฐานและแนะนำการสร้างสรรค์การขึ้นรูปชิ้้นงาน กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกและชื่นมื่น  น้อง ๆ ตั้งใจฟังและลงมือปฏิบัติกันอย่างสนุกสนาน

ด.ช.นวันวัฒน์ เจริญนนทรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี จ.อุดรธานี ได้กล่าวว่า ตนเองได้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบ ส่วนการ Workshop ในวันนี้ได้ฝึกฝีมือในการปั้นดินต่าง ๆ และส่วนประกอบของดินและการใช้งานด้วยครับ และการปั้นดินในครั้งนี้ทำไม่ยากเลยเพราะมีอาจารย์และพี่ ๆนักศึกษาคอยแนะนำตลอด และอนาคตมีความคิดที่จะมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนตัวชอบการออกแบบโดยเฉพาะออกแบบแฟชั่นครับ

ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิดช่องทางการสมัครเข้าศึกษาต่อ 3 รอบด้วยกันคือ รอบที่  1  การรับนักเรียนด้วย  Portfolio  รอบที่  2 การรับระบบโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่  3 Admission การรับตรงทั่วประเทศ ทั้งนี้ต้องรอดูประกาศการรับเข้าและรายละเอียดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นระยะ

 

 

ภาพ : จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ข้อมูล : ผศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร

Scroll to Top