ขอเชิญชมเทศกาลดนตรี Khon Kaen International Jazz Festival 2024 “SOUND อีสานรอรัก”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (Thai Ecotourism and Adventure Travel Association : TEATA) เทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด และขอนแก่นอินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ กำหนดจัดงาน KHON KAEN INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 2024 ในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจในดนตรีแจ๊สเข้าร่วมเปิดประสบการณ์ทางดนตรีจากตะวันตกและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีสากลและเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานและส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์ทางดนตรี (Music Destination) ภายใต้ใช้ชื่องาน KHON KAEN INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL 2024 ภายใต้บรรยากาศ “SOUND อีสานรอรัก” โดยได้รับเกียรติจากคณะดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊ส The Biggles Big Band Amsterdam ซึ่งเป็นวงดนตรีออร์เคสตร้าแจ๊สที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยมีนักดนตรีร่วมแสดง จำนวน ๒๕ ท่าน เดินทางเข้ามาจัดกิจกรรม Music Work Shop และจัดแสดงคอนเสิร์ตในงานฯ โดยคณะดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย โดยมีกำหนดการจัดการแสดงออร์เคสตร้าแจ๊สในจังหวัดขอนแก่นในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น

ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นไปยังราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และประเทศในกลุ่มยุโรป สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม expatriates ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาชมการแสดงดนตรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพักค้างและสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่จัดงาน ทั้งนี้ ในช่วงการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จะมีกิจกรรม Isan Food Showcase : TASTE OF KAEN โดยนำเสนออาหารอีสานและการเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อยกระดับอาหารอีสานสู่ความเป็นสากลยิ่งขึ้น รวมทั้งมีศิลปินนักร้องและนักดนตรีพื้นบ้านเข้าร่วมแสดง ซึ่งได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาแสดง ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรี (Music Workshop) ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (คุ้มสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจดนตรีแจ๊ส เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงกับวงดนตรี The Biggles Big Band Amsterdam โดยนำเครื่องดนตรีสากลหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาร่วมแสดงเพื่อให้เยาวชนเกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ในอนาคต ซึ่ง ททท. คาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม expatriates รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่นชอบดนตรีแจ๊ส ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักให้ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากยิ่งขึ้น และยังสามารถกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน Khon Kaen International Jazz Festival 2024 ภายใต้บรรยากาศ “SOUND อีสานรอรัก” ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓ ๒๒๗ ๗๑๔-๑๕ Facebook page : ททท. สำนักงานขอนแก่น

Scroll to Top