เช็คอินแห่งใหม่ KKU Smart flower farm 2024 นศ.เกษตรฯ มข. จัดแปลงเรียนรู้พืชดอก สวยงามท้าลมหนาว

     เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567  เวลา 17.00 น. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการ “KKU Smart flower farm 2024” โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นายรัชชานนท์ รักสัตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเกษตรนวัตกรรม กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร คณบดี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ แปลงเกษตรเชิงท่องเที่ยว บริเวณทิศใต้ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

     รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงโครงการ “KKU Smart flower farm 2024” ว่า ในทุกภาคการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญหรือตามกระแสทางด้านการเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการดำเนินงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจัดการ การบริหารงาน การตลาด หรือแม้กระทั่งกระบวนการในการจัดงานรูปแบบต่างๆ โดยสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ได้มีการจัดทำแปลงการผลิต และดำเนินการในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน โดยการผลิตไม้ดอก ในปีนี้เป็นดอกทานตะวัน คอสมอส และคัตเตอร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้คนที่มาท่องเที่ยว จับจ่ายชื้อของในงานวันเกษตร ได้ถ่ายภาพวิวดอกไม้สวยๆ เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

นายรัชชานนท์ รักสัตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเกษตรนวัตกรรม  กล่าวรายงาน
นายรัชชานนท์ รักสัตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเกษตรนวัตกรรม  กล่าวรายงาน

     ด้าน นายรัชชานนท์ รักสัตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเกษตรนวัตกรรม  กล่าวรายงาน ว่า สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม มีการดำเนินโครงการจัดทำแปลงการผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อผลิตสินค้ารวมถึงบริการ ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานในทุกๆ ปี โดยนักศึกษาสาขาเกษตรนวัตกรรม ได้มีการออกแบบการจัดสรรพื้นที่ในงานให้อยู่ภายใต้เกษตรรูปแบบใหม่ โดยการผลิตไม้ดอกเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้คนที่มาท่องเที่ยวในงานวันเกษตรภาคอีสาน ซึ่งมีทั้งแปลงดอกคัตเตอร์ ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน อีกทั้งการจัดทำแปลงยังเป็นการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในหลักสูตรฯ เรื่องการจัดการพื้นที่ การจัดการการผลิต การจัดการแรงงาน และฝึกการเป็นผู้ประกอบการจากกิจกรรมต่างๆภายในแปลง สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน


     ที่สำคัญการผลิตทางการเกษตรทุกวันนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลผลิตเพียงอย่างเดียว การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรจึงมีความจำเป็นอย่างมาก การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายผลผลิต หรือจากการแปรรูป เป็นการขายการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมโครงการนี้ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นเอง


“การผลิตสินค้าทางการเกษตรทุกวันนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่การอุปโภคเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการบริโภคทางสายตาเข้าด้วยกัน”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ประธานในพิธี
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ประธานในพิธี

     สอดคล้องกับคำกล่าวเปิดงานของ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม นอกจากสินค้าทางด้านการเกษตรแล้ว การท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศ ในแต่ละปี ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เป็นการรวมกันระหว่างการท่องเที่ยวกับสินค้า วิถีชีวิต หรือแม้กระทั่งอาหารการกินยังได้ถูกนำมารวบรวมเข้าด้วยกัน

     ซึ่งการผลิตสินค้าทางการเกษตรทุกวันนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่การอุปโภคเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการบริโภคทางสายตา เข้าด้วยกัน ดังนั้น การพัฒนาทักษะการผลิตสำหรับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน ควรมีทั้งการผลิตเพื่อบริโภค และการผลิตเพื่อการท่องเที่ยว และเป็นสัญลักษณ์เชิงพื้นที่ การจัดโครงการ “KKU Smart flower farm 2024” ของนักศึกษาหลักสูตรเกษตรนวัตกรรมครั้งนี้ ทำให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตครบวงจร มีทักษะและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้านการผลิตอย่างเป็นระบบและครบวงจร และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวในการดําเนินงานตามวิชาชีพได้ด้วย

     ทั้งนี้ หากประชาชน และนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาชมความสวยงาม พร้อมถ่ายภาพ แปลงดอกคัตเตอร์ ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ทุกวัน ณ แปลงเกษตรเชิงท่องเที่ยว บริเวณทิศใต้ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเกษตรภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าว   :  เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ  :  บริพัตร  ทาสี

A new check-in point – KKU Smart Flower Farm 2024 – KKU Agriculture students create pretty flower plots as a learning resource

https://www.kku.ac.th/17469

Scroll to Top