สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร การสื่อสารเพื่อป้องกันฯ ความขัดแย้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1

       สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จัดอบรมหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
 
        เนื้อหาหลักสูตรครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงเทคนิคการใช้คำพูด แนวทางการสื่อสารในงานบริการเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งด้านสาธารณสุข ตลอดจนการเลือกใช้ประโยคการสนทนาเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฎิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตลอดการอบรม
        ผู้เข้าอบรมในรุ่นแรกนี้ประกอบด้วยแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน โดยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมจากการสัมภาษณ์พบว่า เป็นหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ และได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อน วิทยากรสื่อสารจากประสบการณ์จริง ทำให้ถ่ายทอดได้ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปฏิบัติ รวมถึงรูปแบบและกระบวนการจัดอบรมมีความแตกต่างจากที่อื่นเป็นอย่างมาก จบหลักสูตรแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง กับตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และการทำงาน
 
สนใจรุ่นที่ 2 คลิกรูปด้านล่าง น่ะครับ
ภาพ/ข่าว : นางชลาลัย ภูโทถ้ำ, นางสาวศิริพร สุวรรณหาร,นายพิสิษฐ์ วงษ์ไชยศิริ
Scroll to Top