คณะนิติศาสตร์ มข. จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต Law For All สร้างนิติทัศนะพร้อมส่งแรงบันดาลใจพลังนักกฎหมายรุ่นใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

คณะนิติศาสตร์ มข. จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตนักกฎหมายรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด Law For All : นิติศาสตร์เพื่อทุกคน สร้างนิติทัศนะพร้อมส่งแรงบันดาลใจพลังนักกฎหมายรุ่นใหม่ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2566 ณ เซนทรัลฮอล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมในพิธี
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ สักทองรุ่นที่ 16 พร้อมทั้งให้ข้อคิดแนวทางในการใช้ชีวิต พร้อมแสดงให้เห็นถึงทุกภาคส่วนที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของคณะในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมาย
รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และตัวแทนบุคลากรส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบแรงบันดาลใจให้กับบัณฑิตใหม่ของคณะฯ
อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4)
นางสาวศิรินพร แพงศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ (ตัวแทนบุคลากร)
ป้ามัส ทองร้อย เชื้อสาวะถี (ตัวแทนแม่บ้านและคนสวน)
หลังจากนั้นมีการแสดงถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยจนถึงการเข้าสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จอีกก้าวของชีวิต พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจในการนำเอาวิชาความรู้ทางด้านกฎหมายขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน
ในปี 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 732 คน ซึ่งจะได้ทำการฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2566 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Scroll to Top