มข. คว้าองค์กรรัฐเกรด A ประเมิน ITA ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกมาประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ผลการประเมิน รวม 90.06 คะแนน ซึ่งถือเป็นองค์กรภาครัฐระดับ A ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ติดตามรายการอื่น ๆ KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/
Youtube Khon Kean University : https://www.youtube.com/@kkuchannel
TikTok Khon Kean University : https://www.tiktok.com/@khonkaenu
Twitter Khon Kean University : https://twitter.com/home

Scroll to Top