มข. X โค้ชหนุ่ม จัดบรรยายพิเศษ เสริมความรู้บุคลากร เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่เราต้องรู้

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการการวางแผนการเงินสำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย Money coach เพื่อเพิ่มทักษะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมไปถึงทัศนคติทางการเงิน เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถทำแผนจัดการรายได้ การออม และการวางแผนการเกษียณได้

ติดตามรายการอื่น ๆ  KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

Youtube Khon Kean University :  https://www.youtube.com/@kkuchannel

TikTok Khon Kean University : https://www.tiktok.com/@khonkaenu

Twitter Khon Kean University : https://twitter.com/kkunews

……………………………………………………………………………………………………………..

ควบคุมการผลิต/เขียนบท : นางสาวพรทิพย์  คำดี

เสียงบรรยาย  : นางสาวพรทิพย์  คำดี

ถ่ายภาพ/ตัดต่อ : นายณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ

Scroll to Top