นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการแข่งขัน The 2nd Asian International Student Competitions ระดับอาเซียน


เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ THAI NGUYEN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION ประเทศเวียตนาม รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี พร้อมด้วย ดร.พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสาร ร่วมหารือการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมร่วมกันในระดับนานาชาติ กับ 4 มหาวิทยาลัย จาก 4 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG ประเทศอินโดนีเซีย UNIVERSITI KUALA LUMPUR ประเทศมาเลเซีย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย THAI NGUYEN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION ประเทศเวียตนาม POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES ประเทศฟิลิปปินส์ พร้อมนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ The 2nd Asian International Student Competitions ภายใต้หัวข้อ“Toward Sustainable Students Business Post Covid-19” ผ่านระบบออนไลน์ โดยเวทีการประกวดนี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย โดยผลการแข่งนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้ารางวัลได้ดังต่อไปนี้

 

รางวัลชนะเลิศ ทีม : Gravity
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.อาภาศรี โสธรวิทย์ ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช และ ดร.ปิยาภรณ์ เอื้อมสุวรรณ
1.นางสาววาทินี ธิรา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
2.นายกฤตติพงศ์ นาโพนทัน นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
3.นางสาวดมิสา ชื่นปรีชา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
4.นายกฤตเมธ พาลา นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
5.นายทิวธวัช นันแก้ว นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม :Morning Daisy
สังกัด : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.อาภาศรี โสธรวิทย์ ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช และ ดร.ปิยาภรณ์ เอื้อมสุวรรณ
1.นางสาวมาริสา หาญวระ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
2.นางสาวอภิรดา สุวรกิม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
3.นางสาวอาริยา บุญคง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
4.นางสาวดรุณี บัวทอง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด
5.นายวันปีย์ ซุยแป นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

โอกาสนี้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ

 

Scroll to Top