เจาะขุมปัญญาเยี่ยมสถานศึกษา Smart City Operation Center (SCOPC) มข (ไทยรัฐ กรอบบ่าย)