โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า

#ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยได้พัฒนาเครื่องหั่นสับ สมุนไพร

วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2564 #ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิ […]

#ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยได้พัฒนาเครื่องหั่นสับ สมุนไพร Read More »

เริ่ดจริง!!’ราชมงคลขอนแก่น’ หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า

วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2564 เริ่ดจริง!!‘ราชมงคลขอนแก่

เริ่ดจริง!!’ราชมงคลขอนแก่น’ หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า Read More »

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2564 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น” หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จับมือ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”จับมือ KKU Science Park หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า

วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2564 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่

“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”จับมือ KKU Science Park หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า Read More »

Scroll to Top