#ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยได้พัฒนาเครื่องหั่นสับ สมุนไพร

วันที่เผยแพร่ : 28 มิ.ย. 2564

#ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงงูจงอางบ้านโคกสง่า อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยได้พัฒนาเครื่องหั่นสับ สมุนไพร…

สำนักข่าว : facebook: Thai PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสาน

URL : https://www.facebook.com/194369254237358/posts/1484240558583548

Scroll to Top