ครั้งแรกในไทย ! วิทยาลัยคอม ฯ มข. เปิดหลักสูตรใหม่ AI ผนวก 4 สหสาขาวิชา

แนวโน้มสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ Ar […]

ครั้งแรกในไทย ! วิทยาลัยคอม ฯ มข. เปิดหลักสูตรใหม่ AI ผนวก 4 สหสาขาวิชา Read More »