ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.-อพวช.จัดนิทรรศการคืนชีวิตฯ

คอลัมน์: แวดวงการศึกษา: มข.-อพวช.จัดนิทรรศการคืนชีวิตฯ Read More »

ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: ม.ขอนแก่น

ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: ม.ขอนแก่น Read More »

ภาพข่าว: นิทรรศการ

ภาพข่าว: นิทรรศการ Read More »

มข. ร่วม อพ.สธ. ฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุร

มข. ร่วม อพ.สธ. ฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น Read More »

Scroll to Top