นศ.สถาปัตย์ นำเสนองานค่ายอาสาพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตัวแทนนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น นำโดย นายพีรวัส แสงชาลี และนายอิศรา ชาสงวน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานสภาสถาปนิก 19 ACT FORUM 19′ ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี นำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด devotion by Design” การอุทิศตนด้วยการออกแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยการให้คำปรึกษาและแนะนำโครงการรวมทั้งการนำเสนอโครงการต่อสาธารณะของ ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ โดยนำเสนอโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ายอาสา 20 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสำคัญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และมอบโอกาสให้โรงเรียนที่ขาดแคลน อาทิเช่น การจัดทำห้องสมุด สนามเด็กเล่น การทำเฟอร์นิเจอร์ การปรับภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ภายในห้องเรียนมาใช้ในการทำงานจริง การวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงาน รวมไปถึงการทำงานกับผู้อื่น การร่วมกันทำงานกับชุมชน เพื่อที่จะได้ประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน ภายหลังจากการสัมมนามีผู้ให้ความสนใจและพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการ

ข่าว : ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา และ ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ
ภาพ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.
เผยแพร่ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top