สำนักหอสมุดเสริมทัพหุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์

สำนักหอสมุดเสริมทัพหุ่นยนต์สนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์: เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักหอสมุด นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศ ได้นำหุ่นยนต์ 2 ตัว Zenbo น้องบันนี่และบุ๊คกี้ หุ่นยนต์บรรณารักษ์ กลับเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการสัมผัสเชื้ออีกครั้ง โดยมี ผศ.นพ.รัฐพล อุปลา และ อ.นพ. ปริวัฒน์ ภู่เงิน เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้นายภานุวัตร อุทัยบาล นักเอกสารสนเทศ ได้ถ่ายทอดการสั่งงานหุ่นยนต์ผ่าน Smart phone และ Tablet ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ระลอกใหม่ การสนับสนุนในครั้งนี้เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยพัฒนาระบบการรับส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หุ่นยนต์สามารถช่วยในการซักประวัติคนใข้ผ่านทาง Video Call จากพยาบาล และให้ผู้เข้ารับการตรวจสอบอาการจากการซักประวัติของพยาบาลผ่านทางหน้าจอของหุ่นยนต์ และนำไปช่วยเหลือในการส่งยา ผ่านการควบคุมด้วย Tablet ในห้องสังเกตอาการ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มข. ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน “เราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”

ข่าว/ภาพ : นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City หวังตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Scroll to Top