“เครือข่ายวิศวฯมอดินแดงต้านภัยโควิด-19” ศิษย์เก่าวิศวฯ มข. ทำดีตามรอย “ในหลวง ร.9”

“เราจะผ่านพ้นวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน”  เป็นคำขวัญที่สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เชิญชวนให้ชาวเกียร์ มข. ได้ร่วมใจร่วมโครงการ “เครือข่ายวิศวฯมอดินแดงต้านภัยโควิด-19” ขึ้น เพื่อจัดหาชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยเน้นภาคอีสานเป็นหลัก โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เครือข่ายวิศวะมอดินแดง นำโดย คุณสุกิจ  ศิรินรกุล วศ.13 ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณวัชรี  ศิรินรกุล วศ14  คุณสุริยะ  ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณอณัญญา จรรยาวัฒนานนท์ วศ22 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำชุด PPE ซึ่งผลิตจากผ้าสปันบอนด์ จำนวน 200 ชุด ไปมอบให้ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  พร้อมคณะผู้บริหารรับมอบ  โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรการ วศ29 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร วศ13 อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณชัยชาญ วรนิทัศน์ วศ17 ประธานชมรมวิศวะมข.ภาคอิสาน และ รศ.ดร.จิรนุช เสงี่ยมศักดิ์ วศ27 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติร่วมพิธีมอบ  ณ  บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          “จุดเริ่มต้นของการมอบชุด PPE”

(ป๊ะ) สุกิจ  ศิรินรกุล วศ13  ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่ 13  ได้เห็นปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดครอบคลุมไปทั่วประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์   จึงได้ปรารภกับมิตรร่วมสายบุญ และเริ่มรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยจัดซื้อชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลศิริราช 200 ชุด รพ.รามาฯ 200 ชุด  รพ.ราชวิถี 200 ชุด  รพ.บำราศฯ 200 ชุด  รพ.ธรรมศาสตร์ 200 ชุด  รพ.ศรีนครินทร์ 200 ชุด  รพ.ขอนแก่น 200 ชุด  รพ.ร้อยเอ็ด200 ชุด  รพ.ภูมิพล 100 ชุด  รพ.อุดรธานี 200 ชุด  รพ.มหาราชนครราชสีมา 200 ชุด  และยังมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งในภาคกลาง และภาคอีสาน รวมกว่า 20 แห่ง  จากนั้นได้ปิดรับบริจาคไป แต่เมื่อพบว่าโรงพยาบาลต่าง ๆ ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนัก  จึงได้ปรึกษาหารือร่วมกับ สุริยะ (ยะ) ตันติวิวัฒน์ G20 นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ อณัญญา (แจง) จรรยาวัฒนานนท์ G22  เพื่อหาทางจัดซื้อชุด PPE ช่วยดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วยในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลในภาคอีสาน จึงเปิดรับการบริจาคเพิ่มเติมใหม่อีกครั้ง ในนาม “เครือข่ายวิศวฯมอดินแดงต้านภัยโควิด-19”  โดยร่วมบริจาคผ่านบัญชี “อณัญญา จรรยาวัฒนานนท์ ธนาคารกรุงศรี เลขที่ 800-1-31840-6” ซึ่งจะปิดรับบริจาคเพียงแค่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.  ทั้งนี้ ยอดรับบริจาค ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น. รวมยอดเงินและมูลค่าสิ่งของบริจาค = 1,165,659 บาท

(ป๊ะ) สุกิจ  ศิรินรกุล เปิดใจว่า  ที่ผ่านมาได้มีส่วนช่วยในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด  อาทิ การบริจาคเข้าโครงการ “พี่ช่วยน้องกองละพัน” การร่วมบริจาคเงินสร้างอาคาร 50 ปี วิศวกรรมศาสตร์ มข. ฯลฯ ด้านธุรกิจส่วนตัวแม้จะประสบกับความลำบากในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก็ยังคงไม่ลดเงินเดือนพนักงาน พร้อมกำชับพนักงานไม่เพิ่มภาระให้รัฐบาล ต้องทดแทนแผ่นดิน อย่าไปทับถมประเทศไทย ให้เชื่อมั่นในเมืองไทยว่าดีที่สุด เพราะแม้ต่างประเทศยังให้การยอมรับ

“สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ” 

(ป๊ะ) สุกิจ  ศิรินรกุล กล่าวต่อไปว่า  เท่าที่ไปโรงพยาบาลมา 4 แห่ง พบว่ายังมีความต้องการอีกมาก แต่ไม่สามารถหาสิ่งที่ต้องการได้ เพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกต้องการ ตนไม่ใช่คนรวยแต่เป็นคนมีศักยภาพ เป็นคนที่มีคอนเน็คชั่นมาก รู้จักโรงงานผลิต จึงสั่งผลิตเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ  สิ่งที่ได้พบจากสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้  พบว่าคนไทยใจบุญมาก บริจาคสิ่งของจำนวนมากให้กับโรงพยาบาล มีทั้งเกินความต้องการ และคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน  แต่หากมีผู้รวบรวมเงินบริจาค และจัดหาส่งมอบสิ่งที่โรงพยาบาลมีความต้องการจริง จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ

“เทิดในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้เหนือเกล้า”

พระองค์ท่านเสียสละเพื่อเรามาเยอะกว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรงทำเพื่อราษฎรมากมาย  ในส่วนตัวที่ได้ทำเพื่อสังคมตลอดมาจึงเป็นการเดินตามรอยเท้าพ่อเพียงแค่เศษเสี้ยวธุลีเล็ก ๆ ที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทย  อยากแทนคุณแผ่นดิน ทำความดีคืนสู่สังคม โชคดีที่มีครอบครัวที่ดีให้ความสนับสนุนทุกอย่าง ด้วยมีใจแห่งความเป็นผู้ให้เฉกเช่นเดียวกัน โชคดีที่มีบุคคลรอบตัว เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่มีจิตใจแห่งการเป็นผู้ให้เช่นเดียวกัน  การทำงานครั้งนี้ แม้จะมีอุปสรรคในการทำงานบ้าง  แต่เมื่อเห็นภาพความดีใจ ความซาบซึ้งใจของบุคลากรทางการแพทย์เมื่อได้รับมอบสิ่งของก็รู้สึกมีความสุข และเกิดปิติ

“เป็นคนต้องรู้จักบุญคุณคน”

ตั้งแต่เรียนจนจบ ก็รู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งการได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ช่วยได้ต้องทดแทน โชคดีที่มีคนคิดช่วยประเทศร่วมกัน  คิดแล้วยังช่วยสนับสนุนตามแรงกำลังที่มี มีมากช่วยมาก มีน้อยช่วยน้อย  ดังธรรมทานของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าคิดได้ … ให้ช่วยคิด   ถ้าคิดไม่ได้ … ให้ช่วยทำ   ถ้าทำไม่ได้ … ให้ความร่วมมือ   ถ้าร่วมมือไม่ได้ … ให้กำลังใจ    แม้..ให้กำลังใจไม่ได้ … ให้สงบนิ่ง”

การบริจาคชุด PPE ในครั้งนี้ นอกจากตอบแทนคุณสถาบัน ยังเป็นโอกาสสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คนทุกคนต้องรำลึกว่า  บุญคุณต้องทดแทน ไม่เพียงแต่ตอบแทนคุณสถาบันการศึกษา แต่คิดถึงประเทศเป็นหลัก เมื่อมีโอกาสจึงช่วยเต็มที่ตามที่มีศักยภาพ   ในสถานการณ์ในครั้งนี้ สิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและปฏิบัติเพิ่มเติมคือต้องร่วมมือร่วมใจ ทำตามมาตรการโซเชียล ดิสแทนซิ่ง (Social Distancing) หรือการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเข้าสังคม ที่ทั่วโลกกำลังนำมาใช้ในขณะนี้ เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโควิด19  อยู่ห่างกันให้ปลอดเชื้อ”

“คนเราจะมีความสุขได้อย่างไง ถ้าคนรอบข้างเรามีแต่ทุกข์
การแบ่งปันเท่านั้นที่ทำให้ได้ทั้งความสุขและบุญกุศล
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบริจาค
ผมจะดำเนินการให้ทั่วถึงตามความต้องการของหมอและพยาบาลให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับ”
                                                                                                               สุกิจ  ศิรินรกุล

(ภาพบางส่วน) มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลต่างๆ

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   วัชรา   น้อยชมภู  /  สมาคมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top