มข. จับมือ บ.เซ็นโต แถลงความสำเร็จผลงานวิจัย “ข้าวใบบุญ” ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ เพื่อสุขภาพ

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท เซ็นโต โกลเด้น กรุ๊ป จำกัด จัดแถลงข่าว ผลงานวิจัยข้าวเพื่อสุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ “ข้าวใบบุญ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อ.ดร.มล.มานิดา ศุขสวัสดิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการทำงานวิจัยและการบริการวิชาการทางด้านฟีโนมิกส์ฯ คุณธนพร กุลธวัชศิริ นักวิจัยศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายเฉลิมวิทย์ ทัดทาน และนางสาววนิตรดา ศรีโย ตัวแทนจากบริษัท เซ็นโต โกลเด้น กรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นเกียรติและร่วมเสวนา ณ ห้อง Beegins Co-working Space ชั้น 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกล่าวเปิดงาน
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกล่าวเปิดงาน

     รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฟีโนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนการทำงานวิจัยและบริการวิชาการด้านการแพทย์แม่นยำ เกษตรแม่นยำ และโภชนาการแม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยีฟีโนมิกส์เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นักวิจัยจากทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการหารือเกี่ยวกับโจทย์วิจัย การออกแบบการ วิจัย การดำเนินการวิจัยตลอดจนถ่ายทอดผลการวิจัยให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มความ เข้มแข็งให้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานการวิจัยและพัฒนาของประเทศ รวมถึงช่วย เพิ่มความเป็นเลิศของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้าน การแพทย์ การเกษตร และโภชนาการ อาหารและยา ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งโครงการ “ข้าวใบบุญ” ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการทำงานภายใต้ศูนย์ฟีโนมนี้

นายเฉลิมวิทย์ ทัดทาน ผู้แทนจาก บริษัทเซ็นโต โกลเด้น กรุ๊ป จำกัด
นายเฉลิมวิทย์ ทัดทาน ผู้แทนจาก บริษัทเซ็นโต โกลเด้น กรุ๊ป จำกัด

     ด้านนายเฉลิมวิทย์ ทัดทาน ผู้แทนจาก บริษัทเซ็นโต โกลเด้น กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ในช่วงกลางปี 2565 เซ็นโต ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวใบบุญเข้าสู่กระบวนการวิจัย และได้ร่วมมือกับศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การช่วยเหลือจากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งศูนย์ฟีโนมถือเป็นศูนย์ที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญและความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีการวิจัยด้านฟีโนมิกส์ เหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “ข้าวใบบุญ”

การเสวนา ในหัวข้อ "ผลงานวิจัยข้าวเพื่อสุขภาพ "ข้าวใบบุญ""
การเสวนา ในหัวข้อ “ผลงานวิจัยข้าวเพื่อสุขภาพ “ข้าวใบบุญ””

     ทั้งนี้ข้าวใบบุญ คือ ข้าวขาวที่ผ่านกระบวนการเจลาติไนเซซั่น (โดยใช้การนึ่งด้วยแรงดันสูงเพื่อควบคุมคุณภาพ ของข้าว) ซึ่งในกระบวนการนี้จะทำให้สารอาหารในชั้นเปลือกข้าวเข้าไปอยู่ในเนื้อข้าวด้วย อีกทั้งยังทำให้ลดการก่อกวนของแมลงต่าง ๆ เช่น มอด และมด การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบการทดลองที่มีการจำลองระบบการย่อยอาหารในหลอดทดลองให้คล้ายคลึงกับระบบการย่อยในร่างกายของมนุษย์ และนำข้าวที่ย่อยในหลอดทดลองไปทำการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ การปลดปล่อยน้ำตาล และการวิเคราะห์องค์ประกอบของสารอาหารที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีฟีโนมิกส์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทำให้ได้ข้าวที่มีระดับน้ำตาลต่ำ ช่วยให้ผู้ที่รับประทานประจำสามารถควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดข้าวใบบุญได้ที่ https://baiboonrice.com/

 

KKU joins Cento Group to report the research success: “Baiboon Rice”, the healthy low-sugar index rice

https://www.kku.ac.th/17697

ข่าว : เบญจมาภรณ์ มามุข
ข้อมูล ภาพ : Khon Kaen University Phenome Centre

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City หวังตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนยุคปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Scroll to Top