QSHC รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า ประจำปี 2567

(วันที่ 12 มีค 2567 ) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับประกาศนียบัตรรางวัลสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นก้าวหน้า ให้กับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จากนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Scroll to Top