คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จำนวน 85 คน โดยมี รศ.ดร.รัตมณี นันทสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ  ณ ห้องประชุม EN09 จากนั้นเป็นการบรรยายภาพรวมคณะและหลักสูตรอบรมหลักสูตรต่างๆ ของคณะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย  โดยทีมวิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมและบริการวิศวกรรม ต่อด้วยเยี่ยมชม 3  ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 1.ห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง 2.ห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ และ 3.ห้องปฏิบัติการ ENKKU Maker Space ซึ่งในแต่ละห้องปฏิบัติการนักเรียนได้ทดลองใช้งาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของนักเรียน อีกทั้งได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจในการตัดสินใจเรื่องการศึกษาต่อในอนาคตให้กับนักเรียน

Scroll to Top