ประกาศกำหนดระบบจราจรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศกำหนดระบบจราจรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
– เส้นทางที่ปิดการจราจร
– สถานที่จอดรถบัณฑิตและญาติบัณฑิต
– เส้นทางระบายรถออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top