วิศวฯ มข.จับมือ เฉิงตู เร่งผลิตบัณฑิตรถไฟความเร็วสูงร่วมกับ SWJTU

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ ดร.วาธิส ลีลาภัทร และ ผศ.ดร.วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปเยือน Southwest Jiaotong University เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Professor YAO Faming Vice President of SWJTU, Prof.MA Lei, Director, International Cooperations and Exchanges และMs.XIN Ling, Director, General Office, Tianyou Railway Institute SWJTU ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) และการจัดตั้งสถาบันร่วม KKU-SWJTU Tianyou Railway Institute ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้คณะศึกษาดูงานยังเข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับผู้บริหาร School of Computing and Artificial Intelligence, SWJTU ชมศักยภาพห้องปฎิบัติการ State Key Laboratory of Rail Transit Vehicle System (Jiuli campus) ห้องเรียน smart classroom ห้องสมุด โรงอาหาร สนามกีฬา และหอพักของนักศึกษาต่างชาติ (Xipu campus) เพื่อเตรียมพร้อมส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาศึกษาและฝึกงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยได้รับ Certificate จาก SWJTU และปริญญาใบที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Engineering joins SWJTU, Chengdu, to launch an undergraduate program in high-speed train

https://www.kku.ac.th/16493

ข่าว/ภาพ: เนตรดาว จำเริญดารารัศมี

 

Scroll to Top