“PRE-SEASON 3 เส้า” ฟุตบอลสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย – ลาว

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์มิตรภาพระหว่าง 2 ประเทศ ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว “PRE-SEASON 3 เส้า” ประกอบไปด้วย ทีมฟุตบอลหลวงพระบางเอฟซี,  ทีมฟุตบอลวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, และทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม  ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย/ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี,   ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, คุณนวลสี ศรีสุคนธ์ ประธานสโมสรฟุตบอลหลวงพระบางเอฟซี, คุณคำสาย จันทวงศ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลหลวงพระบางเอฟซี และคณะผู้บริหารสโมสรฟุตบอลหลวงพระบางเอฟซี, คณะผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะกรรมการจัดการแข่งขัน, พร้อมทั้งนักกีฬาฟุตบอลทั้ง 3 ทีม และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี กล่าวว่า “ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุน ด้านสถานที่จัดการแข่งขัน รวมถึงบุคลากรทางการกีฬาของสถาบัน เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านพึงระลึกไว้ว่า ผลการแข่งขัน ไม่สำคัญเท่ากับมิตรภาพระหว่าง 3 องค์กร ของทั้ง 2 ประเทศ ที่เราต่างมีต่อกันมาอย่างยาวนาน การแข่งกีฬาต่างจากการทำธุรกิจทั่วไปตรงที่ เมื่อมีนักกีฬาคู่แข่งขันล้ม เจ็บ นักกีฬาอีกฝ่ายจะหยุดทำการแข่งขันทันทีแล้วเข้ามาช่วยเหลือ หรือให้คนอื่นมาช่วยเหลือ ซึ่งผมถือว่าเป็นเสน่ห์ของกีฬาที่แสดงถึงสปิริตและมิตรไมตรีต่อกัน”

สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์มิตรภาพระหว่าง 2 ประเทศ (ไทย – ลาว) ในครั้งนี้     มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2565 ช่วงเวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่

 

ข่าว : กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : นายณัฐพงษ์ คำทองเที่ยง, อิทธิวัฒน์ จันชัยชิต

 

Scroll to Top