Medical Hub

siamturakij-“ม.ขอนแก่น” จัดใหญ่ ประชุมวิชาการนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกตบเท้าเข้าร่วมอัปเดตความรู้ “โรคมะเร็งศีรษะและคอ”

sootinclaimon-ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ อัปเดตความรู้ ‘โรคมะเร็งศีรษะและคอ’

naewna-ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ อัปเดตความรู้ ‘โรคมะเร็งศีรษะและคอ’

banmuang-“มข.”จัดใหญ่! เจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมอัปเดตองค์ความรู้ “โรคมะเร็งศีรษะและคอ”

news.esankhonkaennews-“มข.”จัดใหญ่! เจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมอัปเดตองค์ความรู้ “โรคมะเร็งศีรษะและคอ”

muanchonthainews-มข.จัดใหญ่! เจ้าภาพประชุมวิชาการนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมอัปเดตองค์ความรู้ “โรคมะเร็งศีรษะและคอ”

mbamagazine-มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

brandbiznews-มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

banmuang-มข.พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

hooninside-มข. หารือความร่วมมือกับ K-MEDI Hub พร้อมเดินหน้า นวัตกรรมทางการแพทย์

Scroll to Top