FPS (Field Practice Solutions)

ภาพข่าว: อัพเกรดเกษตร

ภาพข่าว: อัพเกรดเกษตร Read More »

ภาพข่าว: อัพเกรดเกษตร(กรอบบ่าย)

ภาพข่าว: อัพเกรดเกษตร(กรอบบ่าย) Read More »

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ บพข.และมข. เปิดตัว FPS แพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อย – KKL ขอนแก่นลิงก์

วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย 2565 หัวข้อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมื

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ บพข.และมข. เปิดตัว FPS แพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อย – KKL ขอนแก่นลิงก์ Read More »

Scroll to Top