โครงการ มข. แก้จน

‘มข.’ยกระดับเกษตรสร้างชาติ

“มข.” เปิดตลาดแก้จน เพิ่มช่องทางเกษตรกรขายสินค้าเยียวยาพิษโควิด

ตลาด “มข.แก้จน” จำหน่ายสินค้าการเกษตร

มข.จัด ตลาดแก้จน ชวนร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร

Scroll to Top