แพลตฟอร์ม “Ugly Veggies”

biztalknews-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ”

today.line.me-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข. 

siamrath-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข.

hooninside-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข.

balancemag-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข.

innews-Ugly Veggies’แพลตฟอร์มขายผักคัดทิ้ง ‘ไม่สวยแต่มีคุณภาพ’งานวิจัยเด่นจากมข.

sdthailand-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข. ช่วยลดขยะอาหาร-สร้างรายได้ให้เกษตรกร

innwhy-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” งานวิจัยเด่นจาก มข. ช่วยลดขยะอาหาร-สร้างรายได้ให้เกษตรกร

banmuang-“Ugly Veggies” แพลตฟอร์มขายผัก “ไม่สวย แต่มีคุณภาพ”

esandailyonline-งานวิจัยเด่น มข. “UGLY VEGGIES” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” ลดขยะอาหาร-สร้างรายได้ให้เกษตรกร

Scroll to Top