esandailyonline-งานวิจัยเด่น มข. “UGLY VEGGIES” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” ลดขยะอาหาร-สร้างรายได้ให้เกษตรกร

งานวิจัยเด่น มข. “UGLY VEGGIES” แพลตฟอร์มขาย “ผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ” ลดขยะอาหาร-สร้างรายได้ให้เกษตรกร

 

 

สำนักข่าว  :    esandailyonline.com

 

Scroll to Top