วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. ผนึกพลังร่วม 3 คณะ 1 องค์กร เปิดหลักสูตร ป.โท “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ” ปั้นนักบริหารยุคใหม่สู่วงการธุรกิจในระดับสากล

โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเชิญชวนร่วมแข่งขันกีฬา E-Sports ออนไลน์ เพื่อมอบรายได้ให้หอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต

Scroll to Top