รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

เอไอเอ ประเทศไทย : KKU Volleyball Academy

เอไอเอ ประเทศไทย : KKU Volleyball Academy Read More »

banmuang-“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่ง

banmuang-“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก Read More »

news.esankhonkaennews-“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่ง

news.esankhonkaennews-“KKBS” จับมือ “คณะศึกษาศาสตร์ มข.”ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก Read More »

todayhighlightnews-ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาด

todayhighlightnews-ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก Read More »

facelinenews-ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้า ไหมไทยสู่ตลาดโลก

ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้า ไหมไทยสู่ตลา

facelinenews-ทีเส็บพร้อมภาคีร่วมมือผลักดันขอนแก่นเป็นประตูผ้า ไหมไทยสู่ตลาดโลก Read More »

thainews.prd-มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ร่วมกับ ศึกษาศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนพื้นที่ ตชด.23 ที่จังหวัดนครพนม มุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ร่วมก

thainews.prd-มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) ร่วมกับ ศึกษาศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์โรงเรียนและชุมชนพื้นที่ ตชด.23 ที่จังหวัดนครพนม มุ่งส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลและการตลาดเชิงรุก Read More »

today.line-‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ ขอนแก่น’ เป็นประตู’ ผ้าไหมไทย’ สู่ตลาดโลก

‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ ขอนแก่น’ เป็นประตู’ ผ้าไหมไทย’ สู

today.line-‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ ขอนแก่น’ เป็นประตู’ ผ้าไหมไทย’ สู่ตลาดโลก Read More »

thaipost-‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ขอนแก่น’เป็นประตู’ผ้าไหมไทย’สู่ตลาดโลก

‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ขอนแก่น’เป

thaipost-‘ทีเส็บ’ จับมือภาคีผลักดัน’ขอนแก่น’เป็นประตู’ผ้าไหมไทย’สู่ตลาดโลก Read More »

mgronline-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

mgronline-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก Read More »

today.line-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

today.line-“ทีเส็บผนึกภาคี” ผลักดันขอนแก่น เป็นประตูผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก Read More »

Scroll to Top