รศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง

สาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้มาตรการเข้มจัดห้องเรียนให้เป็นห้องอาหารเพื่อลดการแออัดขจัดไทม์ไลน์COVID-19

สำนักข่าว: อีสานเดลี่ URL: https://www.esandailyonline.com/47 […]

สาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้มาตรการเข้มจัดห้องเรียนให้เป็นห้องอาหารเพื่อลดการแออัดขจัดไทม์ไลน์COVID-19 Read More »

เพื่อลดความแออัด แบ่งนักเรียนทานข้าวที่โรงอาหารและห้องเรียน

สำนักข่าว: NationTV URL: https://www.nationtv.tv/main/content

เพื่อลดความแออัด แบ่งนักเรียนทานข้าวที่โรงอาหารและห้องเรียน Read More »

Scroll to Top