สาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้มาตรการเข้มจัดห้องเรียนให้เป็นห้องอาหารเพื่อลดการแออัดขจัดไทม์ไลน์COVID-19

สำนักข่าว: อีสานเดลี่
URL: https://www.esandailyonline.com/47274
วันที่เผยแพร่: 2 ก.ค. 2563

ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) หลังจากที่ช่วงเช้าวันนี้ มีการคัดกรองนักเรียนที่หน้าโรงเรียนโดยทีมแพทย์ปฐมภูมิ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น หน่วยงานที่ดูแลด้านสาธารณสุข ของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษา และตรวจสอบความพร้อมของในการเปิดภาคเรียนแล้ว ในช่วงพักกลางวัน ทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนเป็น2 กลุ่ม เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร และอีกส่วนหนึ่งรับประทานที่ห้องเรียนเพื่อลดความแออัด โดยนักเรียนที่รับประทานที่โรงอาหาร จะได้รับถาดอาหาร จากนั้นจะเดินตามลูกศรที่เจ้าหน้าที่ติดไว้ เพื่อเว้นระยะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อเว้นระยะห่างและลดการสัมผัสกันของนักเรียน

รศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ระบุว่า วันเปิดเทอมแรก สิ่งที่ เน้นย้ำ บุคคลากร คือ ทำความเข้าใจกับเด็กๆถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของการควบคุมโรค อาจจะพบปัญหาเรื่องของการเว้นระยะห่างเพราะเป็นเด็กเล็ก ซึ่งสิ่งสำคัญในช่วงแรกก็คือการสร้างการรับรู้ร่วมกัน

นอกจากนี้มาตรการในการเว้นระยะห่าง เริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนการเข้าแถวหน้าเสาธง มาเป็นเข้าแถวมนห้องเรียน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณครู ประจำฝ่ายประถมศึกษา มีการกล่าวทักทาย และพบปะนักเรียน

ผ่านระบบวิดีโอกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน แทนการ รวมกลุ่มหน้าเสาธง เพื่อทำความเข้าใจกับนักเรียน วันเปิดเทอมวันแรก เป็นหนึ่งในวิถีการเรียนแบบใหม่ที่ คณะครู โรงเรียนจัดทำขึ้น เพื่อลดความแออัด และการสัมผัสร่วมของบุคคลากร และนักเรียนที่มาเรียนวันนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ มีนักเรียนทั้งหมด 850 คน  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนสลับกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ ควบคู่กับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยมีหน่วยปฐมภูมิ 123  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น หน่วยงานที่ดูแลด้านสาธารณสุข ของมหาวิทยาลัย ให้คำปรึกษา และตรวจสอบความพร้อมของในการเปิดภาคเรียน

Scroll to Top