รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท

มข.หนุนเกษตรกรพัฒนา”ฟาร์มจิ้งหรีด” สู่มาตรฐานGAPพร้อมวางเครือข่ายช่วยเหลือ

“จิ้งหรีด”สัตว์เศรษฐกิจน้องใหม่ มข.หนุนพัฒนาฟาร์มเชิงพาณิชย์-แปรรูปส่งออก

มข.ติวเข้มผู้ประกอบการเลี้ยงจิ้งหรีด (กรอบบ่าย)

“มข.” เปิดตลาดแก้จน เพิ่มช่องทางเกษตรกรขายสินค้าเยียวยาพิษโควิด

ตลาด “มข.แก้จน” จำหน่ายสินค้าการเกษตร

Scroll to Top