รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัยฯ

เดลินิวส์(กรอบบ่าย): คุณหมอขอบอก : เปิดข้อมูลวิจัย ‘ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม’ พัฒนาสิทธิ-คุณภาพชีวิตผู้…

เดลินิวส์(กรอบบ่าย): คุณหมอขอบอก : เปิดข้อมูลวิจัย ‘ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม’ พัฒนาสิทธิ-คุณภาพชีวิตผู้… Read More »

คุณหมอขอบอก : เปิดข้อมูลวิจัย ‘ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม’ พัฒนาสิทธิ-คุณภาพชีวิตผู้…

คุณหมอขอบอก : เปิดข้อมูลวิจัย ‘ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม’ พัฒนาสิทธิ-คุณภาพชีวิตผู้… Read More »

dailynews-เปิดข้อมูลวิจัย ‘ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม’ พัฒนาสิทธิ-คุณภาพชีวิตผู้พิการทางการได้ยิน

เปิดข้อมูลวิจัย ‘ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม’ พัฒนาสิทธิ-คุณภาพชีว

dailynews-เปิดข้อมูลวิจัย ‘ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม’ พัฒนาสิทธิ-คุณภาพชีวิตผู้พิการทางการได้ยิน Read More »

TheCoverage-งานวิจัยสู่สิทธิประโยชน์ ‘ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม’ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ‘คนพิการทางการได้ยิน’

งานวิจัยสู่สิทธิประโยชน์ ‘ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม’

TheCoverage-งานวิจัยสู่สิทธิประโยชน์ ‘ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม’ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ‘คนพิการทางการได้ยิน’ Read More »

posttoday-วิจัยจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ‘ฝังประสาทหูเทียม‘ หลังเข้าร่วมในสิทธิบัตรทอง

วิจัยจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ‘ฝังประสาทหูเทียม‘ หลังเข้าร่วมในสิทธิ

posttoday-วิจัยจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ‘ฝังประสาทหูเทียม‘ หลังเข้าร่วมในสิทธิบัตรทอง Read More »

Scroll to Top