ดร.พิมพ์นิภา หิรัญย์สร

ไทยรัฐ(กรอบบ่าย) : หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: อาหารโฮมีลเพียวเร่พร้อมทาน

หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: อาหารโฮลมีลเพียวเร่พร้อมทาน

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: โชว์ผลวิจัยสมุนไพรใส่อาหารอร่อย (กรอบบ่าย)

‘ม.ขอนแก่น’เปิดตัว’ผงนัวปรุงรส’ทำจากสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพ

Scroll to Top