คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เร่งเพิ่มศักยภาพหมอตำแย หลังพบสถิติการคลอดที่บ้านปีละ 50-100 คน เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

สำนักข่าว : thaitodaynews URL : www.thaitodaynews.live วันที่ […]

รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เร่งเพิ่มศักยภาพหมอตำแย หลังพบสถิติการคลอดที่บ้านปีละ 50-100 คน เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ Read More »

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือและปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ กับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือพร้อมจัดปฐมนิเทศ โครงก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือและปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ กับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Read More »

Scroll to Top