คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานพิเศษ : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มข. ช่วยให้ประชาชน สปป.ลาว กว่า580ราย พ้นความทุกข์ยากสุขภาพในช่องปาก

สำนักข่าว : naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/69 …

รายงานพิเศษ : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มข. ช่วยให้ประชาชน สปป.ลาว กว่า580ราย พ้นความทุกข์ยากสุขภาพในช่องปาก Read More »

บุคลากรสายวิชาการ มข.ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 9 ราย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดี กับ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิ …

บุคลากรสายวิชาการ มข.ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ 9 ราย Read More »

รายงานพิเศษ : คณะทันตแพทย์มข.จัด’วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ’ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า’พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย’

สำนักข่าว : naewna.com URL :  https://www.naewna.com/local/68 …

รายงานพิเศษ : คณะทันตแพทย์มข.จัด’วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ’ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า’พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย’ Read More »

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการกะโหลกศีรษะและใบหน้า มข.ทำผลงานเยี่ยม รับ“รางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น” ประจำปี 2565

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการกระโหลกศีรษะและใบหน้า ม.ขอนแก่น ทำผลงานเยี่ยม ได้รับ“รางวัลเลิศรัฐ จากผลงาน “อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่”

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการกระโหลกศีรษะและ …

ศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการกระโหลกศีรษะและใบหน้า ม.ขอนแก่น ทำผลงานเยี่ยม ได้รับ“รางวัลเลิศรัฐ จากผลงาน “อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” Read More »

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ

นักข่าว : thaiquote.org URL :  https://www.thaiquote.org/cont …

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ Read More »

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ

สำนักข่าว : pimthai.co.th URL :  https://www.pimthai.co.th/12 …

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ Read More »

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ

สำนักข่าว : ryt9.com URL :  https://www.ryt9.com/s/prg/335455 …

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ Read More »

วช.หนุน นวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ

สำนักข่าว : oknation.net URL :  http://www.oknation.net/blog/ …

วช.หนุน นวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ Read More »

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ

สำนักข่าว : mhesi.go.th URL :  https://www.mhesi.go.th/index. …

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ Read More »

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ

สำนักข่าว : technologychaoban.com URL :  https://www.technolo …

วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ Read More »

Scroll to Top