ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ช่อง 5

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

ออกอากาศวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ภาพจาก สำนักข่าว ช่อง 5

Scroll to Top