ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ช่อง 3

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

วันที่ 13 ธันวาคม 2564

ภาพจาก สำนักข่าว ช่อง 3

Scroll to Top