รพ.ศรีนครินทร์ จ่อส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19

สำนักข่าว: สำนักข่าวไทย
URL:
https://www.mcot.net/view/5e7093b9e3f…
วันที่เผยแพร่: วันที่ 17 มี.ค. 2563
รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดทำโครงการ “ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19” ส่งยาให้ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องถึงบ้าน หรือส่งไปที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการ “ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19” ส่งยาให้ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องถึงบ้าน หรือส่งไปที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 โดยผู้ป่วยที่จะเข้าโครงการนี้ ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิมมาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และยาที่รักษา ไม่ได้เป็นยาอันตรายหรือเสื่อมสภาพง่าย เมื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยาที่มีการควบคุม เช่น ยาเคมีบำบัด ยาเสพติด ส่วนผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ข้าราชการเข้าร่วมโครงการได้ทันที แต่สิทธิประกันสังคมต้องมีเอกสารการส่งตัวก่อน ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือโทร. 0-4336-3106 ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ผู้ป่วยส่งข้อมูลได้วันที่ 23 มีนาคม และต้องแสดงความจำนงก่อนยาหมด 1 สัปดาห์ สำหรับโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีผู้ป่วยเฉลี่ยวันละ 3,000 คน รับยาต่อเนื่องโดยไม่พบแพทย์วันละ 100-150 คน และโครงการนี้จะช่วยลดผู้ป่วยมาโรงพยาบาลได้วันละ 500 คน.-สำนักข่าวไทย

Scroll to Top