eventesan-เริ่มแล้ว รุ่นแรกของหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาคดีความทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน โดย สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศาลอาญา (รัชดา) 

เริ่มแล้ว รุ่นแรกของหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาคดีความทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน โดย สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ ศาลอาญา (รัชดา) 

 

สำนักข่าว  :    eventesan .com

URL  :      https://www.eventesan.com/archives/31131

วันที่เผยแพร่  :  24  Mar 2024

Scroll to Top