มข. ชวนฟัง ผู้ได้รับรางวัลโนเบล Prof. Randy W. Schekman, Nobel Laureate for Medicine ฟรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิ International Peace Foundation ขอเชิญชวนฟัง ปาฐกถาพิเศษ จากผู้ได้รับรางวัลโนเบล Prof. Randy W. Schekman, Nobel Laureate for Medicine จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้หัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change” ในกิจกรรม Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Series ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลปั วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน URL: https://kku.world/g3qn0 หรือ ผ่าน QR Code ด้านล่างภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 หรือ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://th-jp-asean-bridges.kku.ac.th/ หรือประสานสอบถามได้ที่คุณวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ 043 202 059 หรือ อีเมล wilung@kku.ac.th

 

Scroll to Top