eventesan-สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร “การบริหารสัญญา งด ลดค่าปรับ บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อให้ได้พัสดุตามความต้องการ”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร “การบริหารสัญญา งด ลดค่าปรับ บทบาทหน้าที่กรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อให้ได้พัสดุตามความต้องการ” 

 

สำนักข่าว  :      eventesan.com

URL  :    https://www.eventesan.com/archives/30890

วันที่เผยแพร่  :  11 Mar 2024 

Scroll to Top